Projekt został przekazany SPMZOZ do realizacji w styczniu 2013 r.  Dzięki jego realizacji zagwarantowana została kompleksowa opieka nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem połączona z edukacją w kierunku przygotowania do porodu, dbania o zdrowie swoje i swojego dziecka przez cały okres ciąży aż do porodu oraz kontroli stanu zdrowia po porodzie i zdrowia swojego dziecka w okresie niemowlęcym poprzez pomoc w przypadku wystąpienia problemów laktacyjnych, dietetycznych, psychologicznych lub dysplazji stawów biodrowych. Ponadto w ramach projektu objęto opieką pary mające problemy z bezpłodnością lub starające się o dziecko, młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wśród której prowadzona była edukacja seksualna oraz osoby w wieku 25-65 lat mające predyspozycje do zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Dzięki realizacji projektu przy poradniach zostały utworzone grupy wsparcia, przy Szkole Rodzenia dla młodych rodziców Klub Rodzica i Malucha oraz przy Poradni Promocji Zdrowia dla osób borykających się z nadwagą Klub Zdrowomocni. W Poradni Preluksacyjnej dzieci objęte były długotrwałą opieką medyczną, która polegała na dwukrotnym, a nawet trzykrotnym wykonaniu badania USG stawów biodrowych.

Wszelkie profilaktyczne świadczenia medyczne nie wymagały skierowania od lekarza rodzinnego, a uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne, dzięki temu ze świadczeń korzystali nie tylko mieszkańcy miasta i powiatu słupskiego, ale także bytowskiego czy sławieńskiego. W ciągu każdego roku ze Szkoły Rodzenia korzystało ok. 320 osób, z Poradni Laktacyjnej 350 osób, z Poradni Preluksacyjnej rocznie korzystało ok. 4 tys. niemowląt, z Poradni Planowania Rodziny ok. 250 osób, a w Poradni Promocji Zdrowia porad udzielano dla ok. 2 tys. pacjentów rocznie.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim realizatorom oraz osobom, które w różny sposób wspierały działania projektu i były zaangażowane w jego realizację. To był wyjątkowy dla nas czas!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z realizacji projektu w latach 2013 – 2021:

Projekt "Zdrowie - Mama i Ja" lata 2013 - 2022

Liczymy na to, że uda nam się nadal zapewniać i zabezpieczać dla Państwa usługi medyczne i świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, a także przygotowania kobiet ciężarnych do aktywnego porodu, prawidłowej pielęgnacji i karmienia naturalnego noworodka oraz wczesnej diagnostyki leczenia dysplazji stawów biodrowych czy profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Będziemy Państwa informować na naszej stronie oraz na facebooku SPMZOZ o naszych działaniach w tym zakresie.