Diagnostyka laboratoryjna

Zakład  Diagnostyki  Laboratoryjnej

 

1.  CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU:

p.o. Kierownika Zakładu:  -  mgr Agnieszka Świerzyńska

Tel. ( 59) 847-45-50

e-mail: laboratorium@spmzoz-slupsk.pl

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPMZOZ zapewnia potrzeby diagnostyczne dla mieszkańców miasta Słupska oraz okolicznych gmin. Świadczy usługi na skierowanie od lekarzy SPMZOZ oraz wszystkich innych skierowań lekarskich na podstawie zawartych umów, a także „na życzenie ‘’ pacjenta odpłatnie.

Gwarantujemy szeroki profil badań, wykonywanych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury i odczynników renomowanych firm, w pracowniach diagnostycznych przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Zakład wpisany jest do ewidencji laboratoriów przez Krajową Izbę Diagnostów pod numerem 0582.

Czas oczekiwania na wynik badania z zakresu podstawowego wynosi maksymalnie 6 godzin, wykonujemy także zlecenia cito.

Należność za wykonane badania można uiścić zarówno gotówką jak i kartą płatniczą w gabinecie rejestracji laboratorium.

 

Rodzaje badań wykonywanych przez ZDL oraz cenniki pakietów badań wykonywanych na życzenie do pobrania w zakładce CENNIKI. 

 

2.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU:

 

Laboratorium SPMZOZ w Słupsku mieści się w Przychodni Rejonowej ul Tuwima 37  - pracuje w  godz.  6:30 – 18:00.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje PUNKT POBRAŃ , w którym pobieranie materiału do badań odbywa się w godzinach 6.30 - 10.30.

Ponadto posiadamy PUNKTY POBRAŃ zlokalizowane na terenie miasta w następujących przychodniach: 

 Przychodnie  Pobieranie materiału do analizy
 ul. Tuwima 37 - (dorośli)  7.30 – 10.30
 ul. Wojska Polskiego 49 - (dzieci) 7.30 – 9.30
 ul. Łokietka 6 - (dorośli i dzieci)  7.30 – 9.30
 ul. 11 Listopada 7 - (dorośli i dzieci)  7.30 – 9.30
 ul. Westerplatte 1 - (dorośli i dzieci)  7.30 – 9.30

 

 

 

 

 

 3.  ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW:

 • Diagności laboratoryjni:  -  5 osoby
 • Starsi technicy analityki medycznej:  -  6 osób

 

4.  PRACOWNIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

 • PRACOWNIA BIOCHEMII KLINICZNEJ, HORMONÓW I MARKERÓW  -  tel. (59) 847-45-50
 • PRACOWNIA HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII  -  tel. (59) 847-45-51
 • PRACOWNIA SEROLOGII, REUMATOLOGII I ELEKROLITÓW  -  tel. (59) 847-45-51
 • PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ  -  tel. (59) 847-45-52

 

5.  ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

 • biochemia kliniczna
 • hematologia podstawowa, ocena obrazu krwi obwodowej , odczyn Biernackiego (OB)
 • Koagulologia – podstawowe parametry układu krzepnięcia – INR, aPTT, fibrynogem
 • diagnostyka chorób tarczycy
 • diagnostyka hormonów, markerów i wirusów
 • diagnostyka ciężarnych
 • reumatologia – ASO, LATEX, o. Waalera – Rosego
 • analityka ogólna – badanie ogólne moczu – ocena 11 parametrów biochemicznych , ocena mikroskopowa osadu moczu, białko w DZM, glukoza w DZM,  wymaz na owsiki

 

 6.  MONITOROWANIE JAKOŚCI PRACY POPRZEZ:

 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości badań laboratoryjnych potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami
 • prowadzenie codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
 • opracowywanie i wdrażanie procedur medycznych wykonywania badań laboratoryjnych - Księgi Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP-y)
 • opracowanie i wdrożenie procedur:  zlecania badań, pobierania materiału biologicznego, jego transportu i przechowywania oraz wydawania i odbioru wyników badań laboratoryjnych
 • autoryzowanie wyników badań laboratoryjnych przez diagnostę laboratoryjnego