Zakończone

Informacja o zakońcoznych przetargach znajduje się również na stronie internetowej: http://bip.spmzoz-slupsk.pl/zamowienia