Zakończone

Informacja o zakońcoznych przetargach znajduje się również na stronie internetowej: http://bip.spmzoz-slupsk.pl/zamowienia

Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu Platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą Zakupową”, dostępną pod adresem: https://spmzoz-slupsk.ezamawiajacy.pl/ pod nazwą Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

czytaj dalej
Dostawa sprzętu medycznego II

Dostawa sprzętu medycznego II

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu Platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą Zakupową”, dostępną pod adresem: https://spmzoz-slupsk.ezamawiajacy.pl/ pod nazwą Dostawa sprzętu medycznego II.

czytaj dalej
Usługi odbioru odpadów medycznych

Usługi odbioru odpadów medycznych

SPMZOZ w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługi odbioru odpadów medycznych.

czytaj dalej
Dostawa materiałów stomatologicznych

Dostawa materiałów stomatologicznych

SPMZOZ w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów stomatologicznych.

czytaj dalej
Dostawa rękawic jednorazowego użytku

Dostawa rękawic jednorazowego użytku

SPMZOZ w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę rękawic jednorazowego użytku.

czytaj dalej
Dostawa leków

Dostawa leków

SPMZOZ w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę leków.

czytaj dalej
Dostawa druków

Dostawa druków

SPMZOZ w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę druków.

czytaj dalej