Aktualne

Dostawa rękawic jednorazowego użytku

Dostawa rękawic jednorazowego użytku

SPMZOZ w Słupsku ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę rękawic jednorazowego użytku.

czytaj dalej
Dostawa sprzętu medycznego

Dostawa sprzętu medycznego

SPMZOZ w Słupku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,nr ZP-M-261-15/20 –pn.„Dostawa sprzętu medycznego".

czytaj dalej