Aktualne

Dostawa sprzętu komputerowego II

Dostawa sprzętu komputerowego II

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nr ZP-M-261-42/20 – na dostawę sprzętu komputerowego II.

czytaj dalej