Nocna i świąteczna opieka medyczna

Od dnia 01.03.2018 nastąpiła zmiana podmiotów realizujących nocną i świąteczną opiekę medyczną w POZ.

Nowi świadczeniodawcy:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, pod adresami:
ul. Hubalczyków 1, Słupsk, tel. (59) 846 01 02
ul. Główna 54a, Kobylnica, tel. (59) 842 90 49
ul. Mickiewicza 12 (tylko weekendy i dni ustawowo wolne od pracy), Ustka, tel. (59) 815 42 28, (59) 815 42 29


Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

nagłego zachorowania;
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;
zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym;
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia;