Kalendarz szczepień

Program Szczepień Ochronnych na rok 2020

Program Szczepień Ochronnych na rok 2020, zwany dalej „PSO”, składa się z następujących części:

I. Szczepienia obowiązkowe.

    A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień.

        A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib – stosuje się w przypadku dostępności do szczepionek wysokoskojarzonych.

   B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.

   C. Szczepienia poekspozycyjne.

II. Szczepienia zalecane.

III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym.

IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.

Pełen kalendarz szczepień do pobrania ze strony: MINISTERSTWA ZDROWIA (klik)