Rejestracja online do Poradni Preluksacyjnej

Rejestracja możliwa, gdy dziecko ukończy 6 tydz. życia.

lek. med. Marek Haczkowski (spec. ortopedii i traumatologii )
lek. med. Karol Kołatka (spec. ortopedii i traumatologii )

Uwaga! Odpowiedź z terminem wizyty zostanie wysłana, kiedy dziecko ukończy:  

  • badanie pierwsze - po ukończeniu 6 tygodnia życia (maksymalnie do 3 miesiąca życia),
  • badanie drugie - (kontrolne)  po ukończeniu 3 miesiąca życia,
  • badanie dodatkowe - zlecone przez lekarza poradni preluksacyjnej  (w przypadku wykrycia nieprawidłowości, wad).

Należy wypełnić obowiązkowo wszystkie pola w formularzu.

Poniższe formularze służą wyłącznie do celów rejestracji (zgłoszenia i potwierdzenia). Nie odpowiadamy na pozostałą korespondencję.

Poradnia przyjmuje wyłącznie mieszkańców 

miasta Słupska, powiatu słupskiego oraz bytowskiego.

W przypadku braku możliwości stawienia się na badanie w wyznaczonym terminie prosimy o ponowną rejestrację online.

Potwierdzenie rejestracji następuję w ciągu 24 h na podany adres mailowy


Wybierz rodzaj badania