Kariera

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU ZATRUDNI

kariera-1946.jpg

pielęgniarkę do pracy w POZ

szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -14.00    


pielęgniarkę środowiskową

wymagania:

 • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
 • w trakcie odbywania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa albo
 • w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -14.00    


lekarza chirurga
po pracy w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej

szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -14.00    


lekarza ginekologa i połoznika

szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -14.00     


położną

szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -14.00    


Pielęgniarkę, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub

2) posiada tytuł specjalisty lub jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub

3) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa jak wyżej lub

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 w dni powszednie, 

w godzinach 8.00 -14.00  


lekarza POZ dla dzieci (pediatrę)


szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -14.00    


 lekarzy rezydentów do pomocy w POZ, stawka do uzgodnienia

szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie, 

w godzinach 8.00 -14.00  


lekarza POZ dla dorosłych 

 szczegóły ofert pod numerem telefonu 59 847-45-03 lub 59 842-28-62 w dni powszednie, 

w godzinach 8.00 -14.00  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, tel.  59 847 45 00, sekretariat@spmzoz-slupsk.pl

2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, tel.  59 59 842 28 62, iod@spmzoz-slupsk.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu:

 • prowadzenia rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust.1 lit. h (RODO; ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust 1 lit c, f oraz art.9 ust. 2 lit f (RODO); Kodeks pracy, Kodeks cywilny;
 • określonym w dobrowolnej zgodzie, którą Pani/Pan może wycofać w każdym dowolnym momencie. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:

 • audytorzy zewnętrzni;
 • dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji papierowej i nośników cyfrowych;
 • podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do czasu zakończeniu bieżącej rekrutacji;
 • w przypadku wyrażenia zgody do celów przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Nie planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany tzn. bez udziału ludzi. Dane osobowe nie będą również podlegały profilowaniu.

back to top