Stomatologia

Świadczenia stomatologiczne udzielane są w:
Zakres i warunki udzielania świadczeń z zakresu stomatologii określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Świadczenia obejmują m. in.:

  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
  • rentgenodiagnostyka,
  • leczenie choroby próchnicowej zębów,
  • zabiegi stomatologii zachowawczej,
  • zapobieganie i leczenie chorób przyzębia,
  • leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez.