Profilaktyka i Promocja Zdrowia

Badania profilaktyczne:

  • zwiększają wykrywalność chorób we wczesnym stadium rozwoju,
  • pozwalają szybciej podjąć leczenie i szybciej je zakończyć,
  • są tańsze niż leczenie oraz korzystniejsze dla pacjenta.

Aby wziąć udział w programie badań profilaktycznych nie potrzebne jest skierowanie - do rejestracji wystarczy numer PESEL.

Zapraszamy pacjentów na spotkania edukacyjne w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz w chorobach przewlekłych: cukrzyca insulinozależna, przewlekła choroba niedokrwienna, dychawica oskrzelowa (astma oskrzelowa), inna przewlekła zaporowa choroba płuc POCHP, otyłość. Spotkania prowadzone są w gabinetach pielęgniarek środowiskowych w każdej przychodni.