Profilaktyka chorób układu krążenia

Programem profilaktycznym objęte są osoby zadeklarowane do lekarzy POZ, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55lat, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie 5 lat nie korzystały z tych świadczeń.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

 Miejsce realizacji:  We wszystkich gabinetach lekarzy poz.

 Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

 Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

 Świadczenie obejmuje:wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, i HDL, trójglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.

 • w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia  - w zależności od wskazań medycznych wydanie zlecenia oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

 Cel programu: 

 • obniżenie o około 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia  populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania  i natężenia czynników ryzyka.
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 • promocja zdrowego stylu życia : niepalenie, prawidłowe odżywianie się, aktywność fizyczna.

 

Przyczyny i opis problemu zdrowotnego:

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność
w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne
i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rodzaju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka. Według Światowej Organizacji Zdrowia do najistotniejszych czynników należą: 

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR>140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu  całkowitego, LDL- cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenie genetyczne .

 

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

 Aby wziąć udział w programie badań profilaktycznych nie potrzebne jest skierowanie - wystarczy numer PESEL. Chęć wykonania badania można zgłosić w trakcie wizyty u lekarza, lub w rejestracji każdej z przychodni.