Dostawa licencji do platformy e-usług II

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekt unijny
BIP

SPMZOZ w Słupku ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,nr ZP-M-261-46/20 –pn.„Dostawa licencji do platformy e-usług II ".

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa licencji do platformy e-usług oraz dostawa licencji do platformy hostingowej utrzymującej platformę e-usług, która będzie częścią wspólną projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu Platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą Zakupową”, dostępną pod adresem: https://spmzoz-slupsk.ezamawiajacy.pl/ pod nazwą Dostawa licencji do platformy e-usług II

Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest pod ww. adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 576 87 90 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

back to top