Ulotka informacyjna dla współpracowników

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

W Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki zdrowotnej w Słupsku należy:

 

 1. Przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Środowiskowego wg. ISO 14001 a w szczególności:
 • przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z SPMZOZ umowy,
 • zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez SPMZOZ,
 • minimalizować ilość powstających odpadów,
 • zabierać z terenu SPMZOZ wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,
 • zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych.

 

 1. Gromadzić odpady zgodnie z zasadami określonymi w procedurze „Gospodarka odpadami” dostępnej w Dziale Techniczno – Administracyjnym.

 

 1. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w SPMZOZ Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub procedur obowiązujących w SPMZOZ. Zakres szkolenia powinien być uzależniony od rodzaju świadczonych usług.

 

 1. Dopuścić osobę upoważnioną/odpowiedzialną za zarządzanie środowiskiem do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami.

 

 1. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych, należy zwracać się do pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub pracownika SPMZOZ odpowiedzialnego za kierowanie daną placówką.

 

 1. Usługodawcy nie wolno :
 • wwozić na teren SPMZOZ jakichkolwiek odpadów,
 • składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy, szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z kierownikiem Działu T-A,
 • myć pojazdów na terenie SPMZOZ,
 • spalać odpadów na terenie SPMZOZ,
 • wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.
back to top