Link do rozmowy: Debata Kino Rejs
15. edycja MIEJSCA KOBIET - organizatorami są Kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Triny Papisten.
Wydarzenie odbywa się  w dniach 20 - 29 listopada. Data ta nieprzypadkowo pokrywa się z terminem międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”. Celem festiwalu jest zwiększanie świadomości i wrażliwości na wciąż aktualny problem nierówności społecznej, a także wymiana doświadczeń i prezentacja dorobku artystycznego kobiet, nie tylko z naszego regionu.
Ze względu na pandemiczne obostrzenia i zamknięcie instytucji kultury w tym roku cały festiwal obędzie się w przestrzeni wirtualnej.

-----------------------------------------------------

Poradnia Promocji Zdrowia działa w ramach projektu "Zdrowie - Mama i Ja" realizowanego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, a finansowanego przez Miasto Słupsk.