Projekt Unijny

projekt-unijny-79.jpg

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku realizuje w partnerstwie ze Szpitalem Miejskim w Miastku oraz SALUS Sp. z o.o. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjanalnoscią przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą".

 
Cel projektu:
podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w podregionie słupskim oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta przez wdrożenie systemu Elektroniczne Dokumentacji Medycznej.

 
Planowane efekty:
wdrożenie sestemów e-zdrowia z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów ich rodzin, platformy wymiany informacji, archiwizacji oraz integracji regionalnych i pośrednio krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

 
Wartość projektu: 7 913 350,64 PLN

 
Dofinansowanie projektu z UE: 5 720 612,99 PLN

 


www.mapadotacji.gov.pl