Deklaracje i wnioski

Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
SPMZOZ Słupsk

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład
Opieki Zdrowotnej w SłupskuA
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37

Słupsk
Projekty dofinansowywane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Projekt unijny
BIP

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej:

Udostępnianie dokumentacji medycznej:

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku informuje, że uUdostępnia dokumentację medyczną zgodnie z Ustawą
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • pacjentowi, którego dotyczy lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Miejsce składania wniosku o udostępniania dokumentacji:

 1. Przychodnia Rejonowa przy ul. Juliana Tuwima 37
 • III piętro pok. 401 lub e-mail: sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
 • III piętro pok. 407 (w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej dla podmiotów zewnętrznych m.in. ZUS, Sąd, Prokuratura, TU)
 • POZ - rejestracja
 • Zakład Rentgenodiagnostyki - rejestracja

    2. Przychodna Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego 49

 • POZ - rejestracja
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Medycyna Pracy - rejestracja

    3. Przychodnia Rejonowa przy ul. Bohaterów Westerplatte 1

 • POZ - rejestracja

    4. Przychodnia Rejonowa przy ul. 11-Listopada 7

 • POZ - rejestracja
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Stomatologiczna - rejestracja

    5. Przychodnia Rejonowa przy ul. Łokietka 6 - rejestracja poz

 • POZ - rejestracja
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:

 • W miejscu złożenia wniosku lub w siedzibie zakładu w pok. 401 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą przyjmującą wniosek.

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje niezwłocznie (gdy jest ona niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkody na zdrowiu), nie później niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 

 1. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu:
 • po raz pierwszy w żądanym zakresie, 
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych 
 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie papierowej przez sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii lub na informatycznym nośniku danych (rtg), po raz kolejny za ten sam okres pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym załącznikiem 2 do regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku dotyczącym opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.
 2. Wydanie  kopii dokumentacji następuje po dokonaniu opłaty (jeśli jest pobierana).
 3. Wpłaty należy dokonywać gotówką przy odbiorze dokumentacji.

 Szczegółowe informacje:

 • Sekretariat tel. 59 847 45 00

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

back to top