Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów na uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1