7 marca podczas uroczystej Gali IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wręczone zostały statuetki dla zwycięzców VII edycji konkursu "Zdrowy Samorząd". Rada Konsultacyjna konkursu przyznała je tradycyjnie w trzech kategoriach - Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo - dla trzech najlepszych zdrowotnych programów samorządowych w każdej z nich.

W kategorii Zdrowa Gmina laureatami konkursu Zdrowy Samorząd’24 zostali: Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miejski w Słupsku i Urząd Miasta Chorzów. Celem Konkursu Zdrowy Samorząd niezmiennie od lat jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które najbardziej efektywnie realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

Urząd Miejski w Słupsku nagrodzony został za program „Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 – 2030”.

Program obejmuje m.in. zajęcia w szkole rodzenia oraz działalność poradni laktacyjnej. Populację docelową programu stanowią kobiety ciężarne ich partnerzy lub członkowie rodziny (w ramach szkoły rodzenia), a także kobiety z problemami wczesnego macierzyństwa oraz rodzice dzieci do 3 roku życia (w ramach klubu wspierającego).

Wielkość populacji docelowej (kobiety ciężarne i ich partnerów/członków rodziny) określono na 4 800 osób, natomiast oszacowana liczba uczestników klubu wspierającego (rodzice dzieci do lat 3) to 2 400 osób. Wg danych za 2022 r. i 2023 r. w programie wzięło udział 1 050 osób.

Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

- Jestem przekonana, że nagroda w konkursie Zdrowy Samorząd będzie nas motywowała do dalszych działań, do realizowania kolejnych programów zdrowotnych, do podejmowania kolejnych wyzwań w tej dziedzinie, dla mieszkańców miasta Słupsk - mówiła podczas gali Justyna Ziętara, specjalistka ds. realizacji programów zdrowotnych w SPMZOZ w Słupsku.

Więcej informacji o programie: https://spmzoz-slupsk.pl/pl/page/swiadczenia-medyczne/szkola-rodzenia.html

źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Zdrowy-Samorzad-2024-Nagrodzilismy-najlepsze-programy-zdrowotne-samorzadow,255941,14.html