27 dzień stycznia 2020 roku był ostatnim dniem urzędowania Pani Marii Mazur na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, która po 40 latach pracy zawodowej postanowiła przejść na emeryturę. Pani Maria Mazur piastowała stanowisko dyrektora od 1 czerwca 2011, wcześniej pełniąc między innymi funkcję przełożonej pielęgniarek w przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego 49 oraz naczelnej pielęgniarki SPMZOZ w Słupsku.

Podczas urzędowania Pani Marii Mazur Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku stał się podmiotem nowoczesnym, ukierunkowanym na wszechstronność i wysoką jakość świadczonych usług medycznych. Certyfikat Akredytacyjny Podstawowej Opieki Zdrowotnej nadany decyzją Ministra Zdrowia, Normy ISO Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem, Systemu Zarządzania Energia, nagrody w konkursie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” – to tylko niektóre z wyróżnień, które świadczą o świadomie obranym kierunku rozwoju podmiotu jaki skutecznie realizowała Pani Maria Mazur. Niejednokrotnie zaznaczała, że najwyższą wartością i najcenniejszym zasobem firmy są ludzie, co potwierdza opinia pacjentów wyrażona w niezliczonych statuetkach konkursu Hipokrates, przyznanych personelowi medycznemu SPMZOZ w Słupsku.

Dziękujemy Pani Dyrektor za wkład w rozwój ochrony zdrowia na terenie miasta Słupska, prowadzenie programów profilaktycznych, przybliżania mieszkańcom tematyki zdrowia i holistycznego podejścia do pacjenta. Dziękujemy za zaangażowanie, upór i zbudowanie skutecznego zespołu ludzi, którzy realizują swoje zadania z pasją i wielką determinacją.