13 stycznia 2019r przyłączyliśmy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas spotkania można 
było wykonać bezpłatnie wykonać pomiar poziomu glukozy, trójglicerydów, pomiar ciśnienia krwi. Dodatkowo
wykwalifikowana położna poprowadziłą naukę samobadania i samokontroli piersi udzielając kobietom instruktażu.

Badania przeprowadzone zostały przez Poradnię Promocji Zdrowia oraz Szkołę Rodzenia działającą w Przychodni Rejonowej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku realizowaną przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk