W piątek 8 października w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się akcja honorowego oddawania krwi, do której zgłosiły się 52 osoby.

Krew oddało łącznie 38 osób. Ilość krwi pełnej oddanej w tym dniu to 15,875l krwi. Warto podkreślić, że zdecydowana większość uczyniła to po raz pierwszy w życiu. Wszystkim krwiodawcom, którzy oddali krew i tym, którzy z różnych powodów nie mogli jej oddać, dziękujemy za odzew na nasz apel! To dzięki Waszemu zaangażowaniu chorzy na oddziałach szpitalnych otrzymają niezbędną pomoc. Koordynatorami wydarzenia były Pielęgniarka Szkolna Grażyna Stępień oraz Nauczyciel Monika Żynis we współpracy z wolontariuszami z Szkolnego Koła Wolontariusza: PANDA.