14.10.2018 roku już po raz szósty odbył się Charytatywny Bieg na Rzecz Zwierząt. 

Wśród wielu atrakcji jakie zapewnili organizatorzy, można było również  bezpłatnie skorzystać z:                                                    

  • pomiaru poziomu glukozy,
  • pomiaru poziomu cholesteru
  • pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
  • analizy składu ciała (waga, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa w %, zawartość wody w organizmie, waga kości, BMI) 

Badania przeprowadzali specjaliści z Poradni Promocji Zdrowia działającej w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk

vi-slupski-bieg-charytatywny-na-rzecz-zwierzat-14-10-2018-74.jpg