Na terenie Miasta Słupska przez ostatnie 12 lat funkcjonowała Szkoła Rodzenia (w której prowadzony był program pod nazwą „Jakość narodzin - Jakość życia”), poradnia laktacyjna (w której prowadzony był program pod nazwą „Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”) i poradnia planowania rodziny (w której prowadzony był program pod nazwą „Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”), finansowana ze środków budżetu miasta Słupska.

Poradnie te zabezpieczały mieszkańcom miasta świadczenia profilaktyczne związane z opieką okołoporodową, dlatego mając na uwadze potrzeby lokalnej społeczności i realizowane działania przez ostatnie 12 lat, a także dostępne rekomendacje, zasadnym jest kontynuacja działań w postaci realizacji programu polityki zdrowotnej.

Populację docelową programu stanowią kobiety ciężarne ich partnerzy lub członkowie rodziny (w ramach szkoły rodzenia), a także kobiety z problemami wczesnego macierzyństwa oraz rodzice dzieci 3 roku życia (w ramach klubu wspierającego) będące mieszkańcami miasta Słupsk. Wielkość populacji docelowej (kobiety ciężarne i ich partnerzy/członkowie rodziny) określono na 4800 osób, natomiast oszacowana liczba uczestników klubu wspierającego (rodzice dzieci do lat 3) to 2400 osób. Łącznie do programu planowane jest włączenie 7200 osób, co daje 900 osób rocznie. Według danych za 2022 r. i 2023 r. w programie wzięło udział 1050 osób.

Program zakłada finansowanie ze środków budżetu miasta Słupska; całkowity koszt wynosi 1 mln 775 tys. zł. W 2022 r. zostało wydatkowane 135,9 tys. zł, w 2023 r. 226,1 tys. zł. Na rok 2024 miasto Słupsk pozyskało środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu w wysokości 20,4 tys. zł (refundacja środków).