Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku rozpoczął realizację programu profilaktycznego w zakresie przeprowadzania szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2008 roku i zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Miasta Słupska.

Program finansowany jest przez Urząd Miasta Słupska. Celem programu jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV, tym samym wpływ na poprawę zdrowia Słupszczan zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych. Program realizowany będzie na terenie szkół publicznych i niepublicznych poprzez organizowanie spotkań informacyjnych i edukacyjnych. Szczepienia będą przeprowadzone przez pielęgniarki w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dwoma dawkami szczepionki przeciwko zagrożeniu wirusem HPV wśród około 319 dziewczynek. 

Rak szyjki macicy jest jedynym nowotworem, któremu można zapobiec za pomocą szczepienia. Temu służy szczepionka HPV (przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego). Badania kliniczne potwierdzają jej bardzo wysoką skuteczność.

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus - HPV) to jeden z najczęściej przenoszonych drogą płciową czynników chorobotwórczych, który jest odpowiedzialny za większość przypadków raka szyjki macicy i brodawek płciowych (kłykcin kończystych).

Ponadto rak szyjki macicy jest drugim (po raku piersi) "zabójcą" kobiet w Polsce. Co roku u ok. 4000 Polek wykrywa się tę chorobę, a połowa z nich umiera z powodu zbyt późnej diagnozy.

Z tego powodu szczepienie to powinno być jedną ze składowych programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.