W dniu 18 listopada 2022r. w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA) oraz w dniach 18-24 listopada 2022r. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. 
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Głównym celem jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. 
W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków. 

Dlaczego obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach?
Czy wiesz, że oporność bakterii na antybiotyki jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny na całym świecie? Wymiar zagrożenia jest porównywalny do katastrofalnych skutków wynikających ze zmian klimatu. Antybiotyki stały się obecnie lekami, których skuteczność jest zagrożona
Ich w leczeniu i profilaktyce prowadzi do ograniczenia skuteczności w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie. Po ponad siedemdziesięciu pięciu latach od szerokiego wprowadzenia penicyliny, pierwszego antybiotyku, obserwuje się występowanie opornych szczepów wśród wszystkich gatunków bakterii i wobec każdej grupy antybiotyków.


Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że era post antybiotykowa jest realnym zagrożeniem dla Świata w XXI w.
Światowa Organizacja Zdrowia oraz Unia Europejska rekomendują szerokiego zakresu inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zjawisku oporności bakterii na antybiotyki. Każdy z nas powinien mieć Świadomość problemu. Dlatego elementem Strategii przeciwdziałania antybiotykoodporności jest edukacja podnosząca świadomość specjalistów w ochronie zdrowia oraz społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z tego zjawisko.
W 2008 roku Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób ustanowiła Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, obchodzony 18 listopada w Europie.
W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach obchodzony w listopadzie na całym świecie.

swiatowy-tydzien-wiedzy-o-antybiotykach-1966.jpg