Na środę (14 listopada - w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga) przypada Światowy Dzień Cukrzycy. Jest to międzynarodowe święto, ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (ang. International Diabetes Federation, IDF) w 1991 roku.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na cukrzycę choruje na świecie 415 mln ludzi, a do 2035 r. ich liczba może wzrosnąć do ponad 600 mln. Już ponad 10 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała cukrzycę za epidemię XXI wieku, choć nie jest chorobą zakaźną.

Eksperci podkreślają, że potrzebna jest zmiana stylu życia całej rodziny, a nie tylko chorego na cukrzycę. Bo tylko w ten sposób będzie można zmniejszyć ryzyko powikłań tej podstępnej choroby. Jednak wielu polskich pacjentów o cukrzycy dowiaduje się dopiero, gdy wystąpią jej groźne dla życia powikłania, takie jak zawał serca czy udar mózgu.

Stężenie cukru wyraża się w ilości cząsteczek cukru zawartych w litrze krwi (mmol/l). Innym sposobem wyrażenia stężenia cukru jest liczba miligramów cukru na decylitr (mg/dl lub mg/%).

U zdrowych osób prawidłowe stężenie cukru we krwi wynosi 5 mmol/l (90 mg/%). Krótko po posiłku wzrasta do 7 mmol/l (126 mg/%). Stężenie rzadko spada poniżej 3,5 mmol/l (63 mg/%). W momencie rozpoznania choroby większość chorych na cukrzycę ma stężenie cukru we krwi powyżej 10 mmol/l (180 mg/%); w moczu wykrywalny jest wówczas już cukier. Poniższa tabela podaje stężenia cukru, do których należy dążyć.

Na czczo do 6,1 mmol/l (110 mg[/B][B]/%)
2 godziny po posiłku do 8 mmol/l (144 mg/%)
Przed snem (minimum)

6,0 mmol/l (108 mg/%)

 

źródło - Ministerstwo Zdrowia

Przypominamy

Z bezpłatnych badań profilaktycznych, wykrywających cukrzycę można bezpłatnie skorzystać w Poradni Promocji Zdrowia  przy ul. Boh. Westerplatte 1 w Słupsku w godzinach pracy poradni.