We wtorek, 24 listopada, o godzinie 18.00 zapraszamy na fanpage kina REJS https://www.facebook.com/kinoRejs, gdzie odbędzie się debata na żywo nawiązująca do filmu pt. "Grubaski na front". Gośćmi debaty będą ekspertki od psychologii, psychoterapii i zdrowego żywienia - w tym temacie wypowie się dr n. o zdr. Magdalena Tańska - dietetyk Poradni Promocji Zdrowia SPMZOZ w Słupsku, adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku. Specjaliści porozmawiają o tym, jak tradycyjne kanony piękna, stereotypy związane z sylwetką i urodą, a także wizerunek kobiet prezentowany w mediach i w reklamie wpływa na obniżone poczucie własnej wartości, staje się przyczyną depresji i rezygnacji z czynnego życia społecznego. W trakcie dyskusji będą poruszane kwestie związane z samoakceptacją i zdrowiem osób ze znaczną nadwagą.
AKTUALIZACJA Link do rozmowy: Debata Kino Rejs
15. edycja MIEJSCA KOBIET - organizatorzy Kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Triny Papisten. Wydarzenie odbywa się  w dniach 20 - 29 listopada. Data ta nieprzypadkowo pokrywa się z terminem międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”. Celem festiwalu jest zwiększanie świadomości i wrażliwości na wciąż aktualny problem nierówności społecznej, a także wymiana doświadczeń i prezentacja dorobku artystycznego kobiet, nie tylko z naszego regionu.
Ze względu na pandemiczne obostrzenia i zamknięcie instytucji kultury w tym roku cały festiwal obędzie się w przestrzeni wirtualnej.

-----------------------------------------------------

Poradnia Promocji Zdrowia działa w ramach projektu "Zdrowie - Mama i Ja" realizowanego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, a finansowanego przez Miasto Słupsk.