W ub.piątek w ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego m.in. Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska i Pani Maria Mazur Dyrektorka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej rozmawiały nt. wspaniałego osiągnięcia jakim było zdobycie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Certyfikat został przyznany decyzją Ministra Zdrowia po uprzedniej rekomendacji Rady Akredytacyjnej.

Obecnie Certyfikat Akredytacyjny jest w posiadaniu 195 placówek POZ na terenie całego kraju w tym 15 z województwa pomorskiego i jedna ze Słupska, czyli SPMZOZ.

To niewątpliwy sukces, na który pracował cały zespół: lekarze, pielęgniarki, położne oraz kadra zarządzająca. Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest na 3 lata.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, bez których nie udałoby się tego osiągnąć!