SPMZOZ w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, nr ZP-M-381-28/18:

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wyburzenie fragmentu ściany nośnej w budynku przychodni przy ul. Tuwima 37