I. Podstawowa Opieka Zdrowotna

p.o. Kierownika - lek. med. Ałła Janczylik

Poradnie lekarzy  poz

Rejestracja telefoniczna  59 847-45-30 godz.  08.00 - 18.00
Rejestracja osobista do lekarzy poz w godz. 07.30 - 18.00

Pod numerem telefonu: 59 847 45 50 -  wyłącznie odbiór recept.

Dodatkowo pod numerem: 782 012 929:

 • umówienie terminu wizyty,
 • zlecenie recepty,
 • odbiór recepty - telefonicznie przekazywany jest pacjentom 4-cyfrowy kod do realizacji recepty w aptece,
 • odbiór zlecenia na wyroby medyczne - telefonicznie przekazywany jest pacjentom unikalny numer identyfikacyjny nadany przez NFZ

W rejestracji można dokonać wyboru lekarza poz i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 
Lekarze przyjmuący w poradni:
Nr gabinetu Lekarz
202   lek. med. Ałła Janczylik
203   lek. med. Joanna Klimczewska
204   lek. med. Oksana Krepicz
303   lek. med. Daniel Turczański
304   lek. med. Zuzanna Pluto

Godziny przyjęć lek. med. Ałła Janczylik. 

lek. med. Ałła Janczylik
Dzieńtygodnia Godziny przyjęć w przychodni Godziny wizyt domowych
Poniedziałek 10.25 - 12.00 ; 13:30 - 18.00 12.00 - 13.30
Wtorek 7.30 - 12.00 ; 13:30 - 15.05 12.00 - 13.30
Środa 7.30 - 12.00 ; 13:30 - 15.05 12.00 - 13.30
Czwartek  7.30 - 12.00 ; 13:30 - 15.05 12.00 - 13.30
Piątek 7.30 - 12.00 ; 13:30 - 15.05 12.00 - 13.30
Wskazane godziny wizyt domowych mogą ulec zmianie, ze względu na stan pacjenta.

Godziny przyjęć lek. med. Oksana Krepicz. 

lek. med. Oksana Krepicz
Dzieńtygodnia Godziny przyjęć w przychodni Godziny wizyt domowych
Poniedziałek 8.00 - 13.30 13.30 - 15.35
Wtorek 10.25 - 13.30; 15.05 - 18.00 13.00 - 15.05
Środa 8.00 - 13.30 13.30 - 15.35
Czwartek  8.00 - 13.30 13.30 - 15.35
Piątek 8.00 - 13.30 13.30 - 15.35
Wskazane godziny wizyt domowych mogą ulec zmianie, ze względu na stan pacjenta.

Godziny przyjęć.lek. med. Daniel Turczański

lek. med. Daniel Turczański
Dzień tygodnia Godziny przyjęć w przychodni Godziny wizyt domowych
Poniedziałek 8.00 - 13.30 13.30 - 15.35
Wtorek 7.30 - 13.00 13.00 - 15.05
Środa 10.25 - 13.00; 15.05 - 18.00 13.00 - 15.05
Czwartek  7.30 - 13.00 13.00 - 15.05
Piątek 8.00 - 13.30 13.30 - 15.35

Wskazane godziny wizyt domowych mogą ulec zmianie, ze względu na stan pacjenta.

Godziny przyjęć lek. med. Joanna Klimczewska

lek. med. Joanna Klimczewska
Dzień tygodnia Godziny przyjęć w przychodni Godziny wizyt domowych
Poniedziałek 7.30 - 12.00; 13.30 - 15.05 12.00 - 13.30
Wtorek 7.30 - 12.00; 13.30 - 15.05 12.00 - 13.30
Środa 7.30 - 12.00; 13.30 - 16.05 12.00 - 13.30
Czwartek  7.30 - 12.00; 13.30 - 15.05 12.00 - 13.30
Piątek 11.25 - 12.00; 13.30 - 18.00 12.00 - 13.30
Wskazane godziny wizyt domowych mogą ulec zmianie, ze względu na stan pacjenta.

Godziny przyjęć lek. med. Zuzanna Pluto
lek. med. Zuzanna Pluto
Dzień tygodnia Godziny przyjęć w przychodni Godziny wizyt domowych
Poniedziałek 8.00 - 13.00 13.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 13.00 13.00 - 15.00
Środa 8.00 - 13.00 13.00 - 15.00
Czwartek  11.00 - 13.00; 15.00 - 18.00 13.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 13.00 13.00 - 15.00

Wskazane godziny wizyt domowych mogą ulec zmianie, ze względu na stan pacjenta.

Poradnia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (środowiskowych) dla dorosłych

Pielęgniarki przyjmujące w poradni:

Nr gabinetu Pielęgniarka środowiskowa
201

  piel. Beata Krawczyk
  piel. Sebastian Lejk
  piel. Lilla Alexander

Kontakt do poradni: 59-847-45-35

II. Stomatologia 

Kierownik: lek. stom. Iwona Dziaduszek - Kuś   

Poradnia stomatologiczna

czynna: poniedziałek - czwartek w godz. 07.30 - 18.00
                                      piątek w godz. 07.30 - 13.00
 
Lekarze przyjmujący w poradni:
Nr gabinetu Lekarz
312   lek. stom. Anna Kalinowska
314   lek. stom. Iwona Dziaduszek - Kuś
313/314

  lek. stom. Anna Kit

313

  lek. stom. Ewa Zwolan

314   lek. stom. Anna Maliszewska-Mikołajczak
313   lek. stom. Maria Rzeszutek
313/314   lek. stom. Magdalena Szafrańska
 
Rejestracja pacjentów osobista lub telefoniczna w godzinach 10:30 - 14:00 nr tel. 59 847-45-60.
 

III. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 
Poradnia czynna:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, w godz. 07.30 - 15.00, 16.00 - 22.00
Czwartek w godz. 07.30 - 15.00, 15.30 - 21.30
Piątek w godz. 07.30 - 15.00
Sobota, Niedziela w godz. 08.00 - 17.00
  
Rejestracja osobista pacjentów w dni powszednie w godz. 07.30 - 17.00
Rejestracja telefoniczna pacjentów w dni powszednie w godz. 12.00 - 17.00 , nr tel. 59 847-45-26.
  
W poradni przyjmują lekarze według harmonogramu:
  7.30 - 15.00 16.00 - 22.00
Poniedziałek   lek. med. Konrad Danielkiewicz według ustalonego harmonogramu 
Wtorek   lek. med. Konrad Raniszewski według ustalonego harmonogramu 
Środa   lek. med. Konrad Danielkiewicz według ustalonego harmonogramu 
Czwartek   lek. med. Konrad Raniszewski według ustalonego harmonogramu 
Piątek   lek. med. Cezary Chudziaszek
 
W soboty, niedziele i święta  w godz 8.00 - 17.00 według ustalonego harmonogramu przyjmują:
lek. med. Michał Marcinkowski
lek. med. Nerijus Prusinowski
lek. med. Paweł Ligenza
lek. med. Cezary Chudziaszek
lek. med. Karol Kołatka
lek. med. Mateusz Nowak
lek. med. Aleksander Czyhin

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia czynna:
poniedziałek 9.00 - 16.15
wtorek 13.00 - 20.15
środa  8.00 - 15.15
czwartek 13.00 - 20.15
piątek 9.00 - 16.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów nr tel. 59 847-45-28,
w godzinach:
poniedziałek 10.00 - 16.15
wtorek 14.00 - 20.15
środa  9.00 - 15.15
czwartek 14.00 - 20.15
piątek 10.00 - 16.00
 
Rejestracja osobista pacjentów w godzinach pracy poradni.
  
W poradni przyjmują lekarze:
  lek. med. Michał Mussur
  lek. med. Marian Kryska
  lek. med. Marcin Lewandowski
  lek. med. Christopher Weli-Wegbe

IV. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

Kierownik Zakładu: mgr Agnieszka Świerzyńska

Numer telefonu: 59 847 45 50

Zakład czynny w dni powszednie w godz. 06.30 - 18.00
Pobieranie materiału do badania  w godz. 06.30 - 10.30
Wydawanie wyników w godz. 14.00 - 18.00

Zakład wykonuje badania z zakresu:
 • biochemii
 • hematologii
 • analityki ogólnej
 • serologii (w tym chorób reumatoidalnych)
 • hormony, markery, wirusy

Badania wykonywane są na podstawie skierowania, a także bez skierowania na życzenie pacjenta - za odpłatnością według cennika SPMZOZ.

Należność za wykonane badania można uiścić zarówno gotówką jak i kartą płatniczą w gabinecie rejestracji laboratorium.

Wydawanie wyników osobom badanym lub upoważnionym do odbioru, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

V. Zakład Rentgenodiagnostyki

Kierownik: lek. med. Beata  Maruszak - Mioskowska - specjalista radiodiagnostyki

Rejestracja pacjentów osobista i telefoniczna nr tel. 59 847-45-20 w dni powszednie w godz. 07.30 - 18.00.
 
Zakład wykonuje badania:
 • rtg kości
 • rtg klatki piersiowej
 • rtg zębów
 • pantomogram i telerentgenogram
 • USG
 • mammografia
 • densytometria kostna
Wydawanie wyników osobom badanym lub upoważnionym do odbioru, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
UWAGA! Kobiety w ciąży proszone są o pionformowanie o tym fakcie technika przed wykonaniem badania!