Młodzież klas 8 stoi przed trudną decyzją wyboru szkoły i zawodu w tym celu dnia 04.03.2024r. Pielęgniarka szkolna SP nr 3 pani Anna Malec spotkała się z młodzieżą klasy 8 B  aby przybliżyć  zawod pielęgniarki/pielęgniarza co może pomóc  uczniom w podjęciu  decyzji.

Podczas spotkania  uczniowie  mieli okazje dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Na spotkaniu pielęgniarka szkolna przekazała informację  na temat pracy pielęgniarki/pielęgniarza.

Uczniowie w trakcie lekcji dowiedział się na czym polega ten zawód, poznali ścieżki kształcenia, warunki pracy w tym zawodzie oraz predyspozycje, które powinna posiadać  dobra pielęgniarki/pielęgniarz.  Młodzież była bardzo aktywna, padało wiele pytań na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi co znaczyło o dużym zainteresowaniu tym zawodem.

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego człowieka jest wybór zawodu. Wybierając zawód należy kierować się własnym potencjałem rozwojowym czyli: zainteresowaniami, preferencjami i zdolnościami co sprzyja samorealizacji i doskonaleniu zawodowemu. Zawód pielęgniarki jest  trudny i specyficzny wymaga wiele odwagi wiedzy i cierpliwości ale przynosi satysfakcje i radość  z pomocy drugiemu człowiekowi.