Celem spotkań z młodzieżą jest zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom, a w szczególności chorobom nowotworowym piersi.  Istone jest również budowanie świadomości dotyczącej dbania o piersi wśród uczniów oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia, jak matki, siostry czy babcie.

W ubiegłym tygodniu w spotkaniu wzięli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego ze Słupska pod opieką pielęgniarki szkolnej i pedagoga szkolnego. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, odpowiedzialności za własne zdrowie. Prelekcja została uzupełniona prezentacją technik samobadania piersi na fantomie, który pokazuje typowe nieprawidłowości chorobowe piersi.

Spotkania prowadzone są przez położne z projektu "Zdrowie - Mama i Ja", które na co dzień prowadzą Szkołę Rodzenia, Poradnię Planowania Rodziny oraz Poradnię Laktacyjną.

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się pod nr tel: 59 844 76 21.