Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Dzięki niej łatwiej niż dotychczas otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych. W dodatku bez wychodzenia z domu, cyfrowo i wygodnie. Wystarczy, że zadzwonisz pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnisz formularz.

Jak działa TPK

Gdy dzwonisz pod numer 800 137 200

Telefon odbierze konsultant, który przeprowadzi z Tobą wstępny wywiad. Zapyta Cię m.in. o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Gdy wypełniasz formularz

Po wypełnieniu formularza w ciągu trzech godzin skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Obecnie TPK jest obsługiwana tylko w języku polskim.

Kiedy działa TPK

Poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czyli:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia
  • całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Kiedy możesz skorzystać z TPK

Zadzwoń na TPK, gdy:

  • nagle zachorujesz, a lekarz rodzinny już nie pracuje
  • nagle pogorszy się stan Twojego zdrowia, nie masz jednak objawów sugerujących, że jesteś w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Co uzyskasz przez TPK

Przez TPK uzyskasz:

  • poradę medyczną pielęgniarki lub położnej albo lekarza
  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • e-zwolnienie.
Więcej informacji: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tpk-pomoc-w-nocy-weekend-i-swieto