W wyniku przeprowadzonego konkursu, od dnia 28 stycznia 2020 roku Pani Violetta Karwalska została powołana przez Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką Prezydentkę Miasta Słupska na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Przekazujemy Pani Violettcie Karwalskiej najlepsze życzenia i składamy najserdeczniejsze gratulacje. Jesteśmy przeświadczeni, że Pani wiedza i doświadczenie przyczynią się do umacniania wizerunku naszej firmy, jako podmiotu dbającego o dobro pacjentów i wysoką jakość świadczonych usług, a także nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się.

Życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji podejmowanych decyzji oraz wielu sukcesów w pełnieniu odpowiedzialnej misji.

                                                                                                                                                                     Pracownicy SPMZOZ w Słupsku