Miejsce wydarzenia: skwer pomiędzy ratuszem a przychodnią przy ul. J. Tuwima 37

W godzinach 10:00 - 14:00.

Mieszkańcy Słupska oraz okolic będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań oraz informacji na temat profilaktyki zdrowotnej:

  • badanie ciśnienia tętniczego krwi
  • badanie poziomu cukru glukometrem
  • badanie tkanki tłuszczowej w organizmie
  • nauka samobadania piersi na fantomie
  • prezentacja Szkoły Rodzenia SPMZOZ w Słupsku oraz programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 - 2030” 
  • informacja na temat bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ: cytologia, CHUK, mammografia
  • możliwość uzyskania skierowania na bezpłatne badania w ramach programu 40 PLUS
  • informacja na temat bezpłatnych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Słupsk, a realizowanych przez SPMZOZ w Słupsku

W naszych działaniach wspierać nas będą studenci pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku.