Z dumą prezentujemy nową windę, którą oddajemy do dyspozycji naszych pacjentów w Przychodni Rejonowej przy ul. Tuwima 37.

Nowa winda w pełni spełnia Standardy Dostępności, w szczególności:

- jest większa niż poprzednio zamontowana, dzięki czemu jednocześnie może z niej korzystać więcej osób, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- przyciski na każdym piętrze oraz na panelu w kabinie opisane zostały alfabetem Braille’a,

- głosowo informuje o kierunku jazdy i numerze przystanku.

Winda wyposażona jest również w składane siedzisko, lecz uwierzcie Państwo nie zdążycie powiedzieć „składane krzesełko bez powyłamywanych nóg”, a będziecie już na docelowym piętrze - taka jest szybka 😊

 

Zakup windy zrealizowany został w ramach Projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności budynku przychodni przy ul. Juliana Tuwima 37 w Słupsku dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wymianę windy”, sfinansowanego w formie pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dostępności – Dostępność Plus. Pożyczka jest umarzalna w 40%.