Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej został partnerem organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych! Przy współpracy
z Miastem Słupsk przygotowano ciekawe propozycje dla mieszkańców.
KIEDY?
12 maja 2022r. - najbliższy czwartek!
GDZIE?
Róg Placu Zwycięstwa (Park koło ratusza, od ul. Tuwima)
O KTÓREJ?
W godzinach 10:00 - 14:00.
Na mieszkańców Słupska i okolic czeka wiele możliwości dotyczących poszerzenia wiedzy, uzyskania informacji oraz darmowej diagnostyki.
Organizatorzy zaplanowali punkty dedykowane kobietom, w tym przyszłym matkom.
Słupszczanki będą mogły skorzystać z warsztatów na temat:
-samobadania piersi,
- profilaktyki FAS (Alkoholowy Syndrom Płodowy),
- zapoznać się z ofertą Szkoły Rodzenia i porozmawiać na temat naturalnego karmienia noworodków.
Program spotkania obejmuje również elementy dotyczące kampanii na rzecz badania :
- mammograficznego,
- cytologicznego,
- densytometrycznego,
- chorób układu krążenia.
Rodzicom i ich pociechom zostanie dedykowana przestrzeń w postaci punktu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki próchnicy i higieny jamy ustnej.
Koordynatorzy podkreślają, iż podczas wydarzenia odwiedzający będą mieli okazję pozyskać informacje na temat zdrowego trybu życia, a także poddać się analizie składu ciała w celu uzyskania indywidualnej porady żywieniowej.
Oprócz tego, słupszczanie uzyskają dostęp do urządzeń diagnostycznych, dzięki którym otrzymają wynik pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, poziomu saturacji i tętna i wiele innych, np. będą mogli poddać się badaniu fizykalnemu oka
i ocenie naczyń przeprowadzonej skanerem naczyniowym. Przewidziano również pokaz z zakresu ran i stomii.
Pozostali partnerzy wydarzenia
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.
2. Akademia Pomorska.
3. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
WYDARZENIE ORGANIZOWANE POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA.