Lekcja edukacyjna dla uczniów klasy III w SP nr 8 na temat cukrzycy u dzieci i postępowaniu w przypadku wystąpienia ostrych powikłań tej choroby.

medycyna-szkolna-w-akcji-1510.jpg

medycyna-szkolna-w-akcji-1512.jpg

medycyna-szkolna-w-akcji-1511.jpg

Przypominamy, że Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ma woje gabinetyaż w 33 szkołach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Słupsk. Pod opieką naszych Pań znajduje się ponad 13 tysięcy uczniów.

Przeprowadzanie rutynowego corocznego badania każdego ucznia (tzw. testów przesiewowych), organizowanie akcji profilaktycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, a także uwielbiana przez wszystkich fluoryzacja zębów – to tylko niektóre z obowiązków jakie spoczywają ich barkach. Dodatkowo na prośbę dyrektorów szkół, nasze Panie bardzo chętnie zabezpieczają pod kątem medycznym wszelkie egzaminy, festyny i wydarzenia, które odbywają się na terenie placówek dydaktycznych.  

TWOJE ZDROWIE - NASZA MISJA