Bardzo dobra wiadomość dla bardzo dużej grupy chorych z rakiem piersi!

Minister poinformował, że od 1 września na liście leków refundowanych znajdą się dwa nowe leki stosowane w leczeniu HER-2 ujemnego raka piersi - palbocyklib i rybocyklib.  Kisqali (rybocyklib) to lek stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy, a Ibrance (palbociclib) to lek znajdujący zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem. 
Niezwykle istotną zmianą jest też to, że wraz z nową listą refundacyjną leki Perjeta (pertuzumab) i Herceptin (trastuzumab) będą dostępne w ramach skojarzonego, przedoperacyjnego leczenia raka piersi. Jest to kolejna opcja terapeutyczna, dopuszczająca leczenie skojarzone, które wzmacnia efekt terapeutyczny poprzez jednoczasowe zastosowanie dwóch innowacyjnych leków.
źródło: www.gov.pl

Program profilaktyki raka piersi (mammografia) realizowany przez SPMZOZ w Słupsku