PLANOWANA KASACJA DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ❗️

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku informuje, że jak co roku planowane jest niszczenie dokumentacji medycznej pacjentów, leczonych w poradniach SPMZOZ od momentu jej powstania do roku 1999r.

AKCJA NISZCZENIA DOTYCZY WYŁĄCZNIE DOKUMENTACJI PACJENTÓW, KTÓRZY OD 1999R. NIE KORZYSTAJĄ ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W NASZYCH PLACÓWKACH

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z przełożoną przychodni. Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji należy kierować do kierownika poszczególnych przychodni.
Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w placówkach SPMZOZ po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upoważnieniem pacjenta w przypadku osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu pacjenta) oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru dokumentacji.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod numerem telefonu 59 842 28 78 lub u kierownika danej przychodni.
Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 31.03.2020 roku.

WNIOSEK O WYDANIE NIEARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ MOŻNA POBRAĆ Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.SPMZOZ-SLUPSK.PL ORAZ W REJESTRACJI PRZYCHODNI.