KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019

1097.3369.jpgKalendarz szczepień zmienia się w zależności od zaleceń zawartych w Programie Szczepień Ochronnycvh. W najnowszym komunikacie Głównego Insepktora Sanitarnego opublikowany został nowy kalendarz, który obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne). Zawiera także informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić dzieci i dorosłych, obejmuje schematy szczepień u dzieci i dorosłych, w szczególny sposób narażonych na zakażenie, określa terminy i odstępy pomiędzy szczepieniami, rodzaje szczepionek i sposoby ich podania.

Program szczepień ochronnych na 2019