Dla Zakładu 2019 rok to czas wyjątkowy, ze względu na jubileusz 25-lecia.
Z tej okazji w piątek 01 lutego w Urzędzie Miasta Słupsk odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano dotychczasową działalność. Wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy od lat współpracują i wspierają SPMZOZ, mieliśmy okazję do wspólnego wspominania początków działalności, a także ważnych z perspektywy dynamicznego rozwoju firmy, momentów
z minionych przeszło 25 lat.

W tym ważnym dniu dla firmy gratulacje złożyła Pani Prezydent Miasta Słupsk, Krystyna Danilecka - Wojewódzka. Zaproszeni goście chętnie zabierali głos i składali gratulacje na ręce Dyrektor Zakładu Marii Mazur.

Historia SPMZOZ to także historia ludzi, którzy ją współtworzą oraz tych, z którymi od lat rozwijane są partnerskie relacje. To właśnie tym osobom, które wspierały i wspierają rozwój zakładu podziękowała Dyrektor Maria Mazur wyróżniając pracowników za dotychczasową rzetelną i sumienną pracę oraz wkład w rozwój Zakładu.

W SPMZOZ zatrudnionych jest 185 osób w tym: 39 lekarzy, 79 pielęgniarek, 11 położnych, 27 pozostały personel medyczny, 22 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi. SPMZOZ w Słupsku jest największym świadczeniodawcą w regionie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Średnio miesięczne wykonuje 27 tys. porad lekarskich, 200 lekarskich wizyt domowych, 15 tys. badań laboratoryjnych, 5400 zdjęć rtg, 1400 iniekcji (w tym 400 w domu chorego), 1300 szczepień.