Dyrekcja Zespołu Szkół Agrotechnicznych od wielu lat współpracuje z SPMZOZ w Słupsku w ramach projektu „Zdrowie Mama i Ja”.

Edukator profilaktyki zdrowotnej Mariusz Modrzewski realizuje zajęcia w formie paneli edukacyjnych z zakresu różnych typów zagrożeń XXI wieku, które mogą dotyczyć uczniów szkoły.

We wrześniu 2021 zrealizowane były zajęcia dla 6 klas pierwszych (180 uczniów) z zakresu profilaktyki uzależnień „Mocarz i inni… - dopalacze”.

W październiku i listopadzie realizowane były  zajęcia w 7 klasach drugich (200 uczniów) „Zagrożenia współczesnego świata – handel ludźmi i zagrożenia sieci internetowych”.

Odbyły się również zajęcia z zakresu „Profilaktyki HIV” oraz „Internet blaski i cienie”.

Spotkania edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Koordynatorem realizowanego projektu na terenie szkoły jest pielęgniarka Grażyna Stępień.