28 listopada 2018r. zapraszamy do naszego stoiska w C.H. Podkowa. Akcja organizowana jest ramach prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej profilaktyki walki z rakiem piersi.

Podstawowym działaniem mającym na celu wczesne wykrycie raka piersi jest samobadanie. Panie często nie wiedzą, jak się badać, które zgrubienia powinny wzbudzić niepokój, a które są elementem naturalnej struktury tkanki piersi. Podczas naszej akcji wykwalifikowana położna poprowadzi naukę samobadania i samokontroli piersi udzielając informacji i instruktażu na specjalnych fantomach, w których ukryto guzki różnej wielkości. Będzie można także bezpłatnie skorzystać z badania poziomu glukozy, cholesterolu oraz pomiaru ciśnienia krwi

Zapraszamy do:

C.H. Podkowa godz.: 10:00 - 12:00
ul. Starzyńskiego 6-7 Słupsk

dzien-profilkatyki-raka-piersi-334.jpg

Zachęcajmy do badań profilaktycznych niezależnie od pory roku

Badania przeprowadzą specjaliści z Poradni Promocji Zdrowia oraz Szkoły Rodzenia działającej w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk