19 września 2021 r. Festiwal Uliczny - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.