SPMZOZ ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, na:

Dostawę rękawic jednorazowego użytku na potrzeby Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku