27.04. 2022 naszą szkołę odwiedził mobilny gabinet stomatologiczny, tzw. dentobus.

Akcja skierowana była do uczniów i polegała na przeprowadzeniu przeglądu stomatologicznego oraz wykonaniu zabiegów profilaktycznych.

Gabinet dentystyczny odwiedziło 73 uczniów. W ciągu dwóch tygodni otrzymali oni wyniki badań w formie pisemnej.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem również innych uczniów, którym udzielana była porada ustna.

Koordynatorem była pielęgniarka szkolna.