Cyfryzacja w ochronie zdrowia to szansa na lepsze leczenie. Dlaczego?
Dane zdrowotne, jakie gromadzone są w polskich placówkach ochrony zdrowia, rosną w zatrważającym tempie. Jak wynika z szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia, do końca ubiegłego roku instytucja ta zgromadziła już około 6,5 miliarda wpisów dotyczących zdrowia pacjentów, a rocznie zbiór ten powiększa się obecnie o kolejne 1,5 miliarda.
Dlatego tak istotne jest szybkie i skuteczne wprowadzanie zmian oraz digitalizowanie kolejnych elementów dokumentacji medycznej. Aby ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń medycznych, a jednocześnie usprawnić pracę personelu, dążymy do jak najszybszej cyfryzacji pracy w placówkach SPMZOZ.
Aby przybliżyć pacjentom rozwój elektronicznej dostępności oraz komunikacji w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku opisała codzienną pracę naszych pielęgniarek (i nie tylko!) w następujący sposób:
"Słupsk wybiera cyfryzację pracy Pielęgniarek i Położnych!
A dokładniej, słupski Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej!
Zdajemy sobie sprawę jak wiele, w skali ogólnopolskiej, jest jeszcze do zrobienia w zakresie mobilności, narzędzi pracy, zdalnych możliwości zarządzania dokumentacją medyczną, bardzo trudnej konfrontacji z rzeczywistością przepełnioną papierologią i barierami inwestycyjnymi
Prezentowana w filmie codzienność Pielęgniarek i Położnych podstawowej opieki zdrowotnej pracujących w słupskim SPMZOZ napawa nas nadzieją, że w niedalekiej przyszłości placówek oferujących możliwości związanych z dostępem do wspomnianych narzędzi i komunikacji z pacjentem, na miarę XXI wieku, będzie znacząco więcej.
Oprócz tego co zobaczycie w trakcie seansu naszego filmu warto dodać, że cyfryzacja obiegu dokumentacji medycznej w prezentowanej placówce dotyczy również dodatkowych kompetencji, np. wystawiania recept.
Dziękujemy Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Pielęgniarkom które postanowiły podzielić się z nami swoimi aktorskimi talentami, a przede wszystkim Pani Alinie Zawadowicz (Skarbnik OIPiP w Słupsku) - naczelnej pielęgniarce tej placówki za cudowną współpracę, zaangażowanie i pasję z jaką podchodzi do wspierania procesów innowacyjnych "!