Nasz świat jest nierówny. Jak pokazała pandemia COVID-19, niektórzy ludzie są w stanie żyć zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni - tylko dlatego, że urodzili się, żyją, pracują i starzeją w różnych częściach świata.

Hasło tegorocznego światowego dnia zdrowia „Budujemy bardziej sprawiedliwy i zdrowszy świat” ma zwrócić uwagę na to, że te nierówności nie są nowe. Mimo że na świecie nastąpiła poprawa średniego poziomu zdrowia i oczekiwanej długości życia oraz zmniejszenie przedwczesnej śmiertelności, to korzyści te nie są odczuwane równo przez wszystkie społeczeństwa. Różnice obserwuje się również u ludzi w każdym wieku, od wczesnych lat do końca życia.

Na całym świecie rodziny walczą o związanie końca z końcem niewielkimi dochodami dziennymi. Mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci. Mają często ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, czystej wody, powietrza, usług zdrowotnych i bezpieczeństwa żywnościowego lub nie mają ich wcale. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, choroby (możliwej do uniknięcia w innych warunkach), a w końcu przedwczesnej śmierci. Szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom.

Jednocześnie. pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz podziękowania za trud włożony w codzienną pracę wszystkim pracownikom naszych przychodni i nie tylko. Dziękujemy białemu personelowi za profesjonalizm w działaniu, czas poświęcony choremu, życzliwą opiekę oraz okazywanie szacunku i cierpliwości. Życzymy, aby nie zabrakło sił, wytrwałości i uśmiechu w codziennej pracy oraz wszelkiej satysfakcji w życiu osobistym.
I tak zwyczajnie - DZIĘKUJEMY