SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE W 2020 r.

dzieci urodzone w 2015 r.- ukończony 5 rok życia DTaP + Polio (błonica, tężec, krztusiec, Heinego Medina ) + odra, świnka, różyczka;

dzieci urodzone w 2011 r. - odra, świnka, różyczka (szczepionka skojarzona);

dzieci urodzone w 2007 r.- dTpa (tężec, błonica  i krztusiec);

dzieci urodzone w 2002 r. - Td (tężec i błonica).

Dodatkowym szczepieniom przeciwko odrze, śwince i różyczce (szczepionką skojarzoną) podlegają dzieci z roczników, które otrzymały
tylko jedną dawkę tej szczepionki: 2001, 2002, 2003, 2004

BILANS ZDROWIA U DZIECI - 2020 r.  (TESTY PRZESIEWOWE)

dzieci urodzone w 2018 r. - BILANS 2-LATKA;

dzieci urodzone w 2016 r. - BILANS 4-LATKA;

dzieci urodzone w 2015 r. - BILANS 5-LATKA (OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIE);

BILANS KL. „O” -  DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE  DO KLASY „0".

Szczepienia oraz bilanse zdrowia przeprowadzane są w Przychodniach Rejonowych SPMZOZ w Słupsku, w których zapisane są dzieci.

Pełen kalendarz szczepień do pobrania ze strony: MINISTERSTWA ZDROWIA (klik)